Termeni si conditii ESD SERVICE website

TERMENI SI CODITII GENERALE

ESD Service este autorizat de producatori pentru a oferi servicii de service si reparatii in garantie si in afara garantiei.

ESD Service va efectua reparatii si servicii de suport pentru clienti conform legislatiilor in vigoare art. 4 din OUG nr. 34/2014 cat si Legii 449/2003 si conform standardelor si procedurilor producatorilor pentru care este autorizat pentru produsele in garantie si in afara garantiei.

ESD Service nu va fi responsabil pentru garantiile produselor care nu au fost utilizate conform manualului de utilizare si conform specifiicatiilor acordarii garantiilor in certificatele de garantie emise de producatori.

ESD Service va repara in afara garantiei orice produs pentru care exista suport din partea producatorilor , cu piesele originale ale producatorilor si nu va face rabat de la standardele de calitate.

ESD Service va oferi garantii ale lucrarilor de service, conform legislatiei in vigoare si conform standardelor de calitate ESD.

ESD Service va pune la dispozitia clientilor si utilizatorilor aparatelor electronice si electrocasnice serviciul de suport clienti, prin call center, pentru orice detalii referitoare la produsele aflate in service sau care urmeaza a fi trimise in service in scopul reparatiei.

REPARATII IN GARANTIE

ESD Service va realiza reparatii ale produselor in garantie, pentru Producatorii pentru care este autorizat.
ESD Service va realiza reparatiile in garantie conform legislatiei din Romania (Legea 449/2003) si conform conditiilor si standardelor de garantie comunicate de producatori prin intermediul certificatelor de garantie si a manualelor de utilizare ale produselor.

ESD Service va utiliza numai piese originale comandate de la producatori pentru reparatiile produselor din service si nu va face rabat de la aceasta  regula. ESD Service va interveni pentru reparatii in conditiile garantiilor valabile. In conditiile in care garantiile sunt anulate din terte motive, ESD Service nu va realiza reparatiile in afara garantiei fara acordul proprietarului echipamentului.

Produsele in garantie se vor denumi produse IW (In Warranty).

In cazul anularii garantiei produselor ESD Service va actiona in conformitate cu procedurile producatorilor precum si conform cerintelor si mentiunilor din certificatele de garantie ale produselor si manualele de utilizare specifice.

Garantiile produselor pot fi anulate de ESD Service in urmatorele conditii:

 • lovituri, crapaturi, ciobiri, componente/piese arse sau plesnite etc., etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele utilizate in conditii neadecvate (tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice, software parolat, setari si instalari incorecte, surse defecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide, metale sau alte substante in interiorul echipamentelor, interventia mecanica sau plastica asupra produselor, conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii echipamentelor.

Detalii referitoare la aceste aspecte se regasesc in certificatele de garantie si conditiile de acordare a garantiilor emise de producatori.

 • Defectiuni de utilizare: utilizarea software-ului neautorizat, lipsa mentenantei/verificarii periodice in cazul electronicelor si electrocasnicelor mari, utilizarea in alte scopuri decat cele pentru care produsul a fost realizat.

Pentru mai multe detalii consultati certificatul de garantie si manualul de utilizare precum si conditiile de acordare a garantiilor din documentele produselor si de pe website-urile producatorilor.

In conditiile anularii garantiilor ESD Service nu va realiza servicii de reparatie a produselor in afara garantiei fara acordul proprietarului produsului si confirmarea acestuia. In conditiile in care proprietarul produsului nu este de acord cu reparatia in conditiile lipsei garantiei, produsul va fi returnat proprietarului in conditiile in care a fost livrat, cu certificate de garantie anulat conform standardelor si cerintelor producatorilor de echipamente.

ADUCEREA SAU TRIMITEREA PRODUSELOR IN ESD SERVICE

Pentru produsele care vin la ESD Service prin intermediul receptiilor locatiilor ESD, prin curier sau prin terti parteneri, acestea vor trebui insotite, conform standardelor producatorilor si a legislatiilor in vigoare, de:

 • Certificatul de garantie
 • Factura de achizitie
 • Toate accesoriile aferente produsului, accesorii cu care a fost achizitionat
 • Datele personale de contact pentru a putea fi contactat de echipa ESD Service
 • Mentiunea scrisa a defectului reclamant (pentru produsele care nu sunt aduse personal in receptiile ESD Service) sau mentiunea verbala a defectului reclamat, pentru produsele care sunt intrate in service prin intermediul locatiilor ESD Service, asa cum sunt mentionate in prezentul Website.

Clientii care transmit prin curier produsele sunt responsabili de ambalarea corecta si sigura a produselor pentru ca acestea sa poata fi transportate in siguranta.
ESD Service nu isi asuma raspunderea defectiunilor sau lipsurilor datorate tertelor parti transportatoare: curier, posta, samd.

ESD Service este responsabil de produsele clientilor din momentul intratii in service al produsului pana in momentul expedierii pe curier sau expedierii personale prin intermediul receptiilor.

ESD Service isi asuma responsabilitatea transportului in conditiile in care utilizeaza flota proprie de transport, ca parte constituanta a companiei ESD.

ESD Service va avea dreptul de a nu repara produsele transmise catre el in conditiile lipsei documentelor si elementelor mentionate in lista de mai sus si conform legislatiei din Romania, standardelor si cerintelor producatorilor. ESD Service va realiza lucrarile de reparatii in conditiile in care dispune de toate documentele si elementele necesare reparatiilor in garantie. ESD Service va avea dreptul de a contacta proprietarul produsului pentru a-I solicita elementele sau documentatia lipsa a produsului adus sau transmis in service.

SUPORT CLIENTI

ESD Service pune la dispozitia clientilor multiple canale de comunicare:

 • Call center dedicat (contact)
 • Adresa de e-mail
 • Numar de telefon
 • Platforma web pentru vizualizarea stadiului produsului aflat in service
 • Contact la punctele de lucru sau punctele de colectare

ESD Service este responsabil pentru comunicarea cu clientii in urmatoarele conditii:

 • Comunicarea stadiului produsului in service
 • Diagnoza si concluzii
 • Deviz de reparatii (pentru reparatiile in afara garantiei producatorului)
 • Date de contact ale locatiilor
 • Datele de finalizare ale reparatiilor
 • Datele de transport ale produselor prin curier
 • Program de lucru
 • Documentele si alte elemente necesare trimiterii sau aducerii produselor in service
 • Alte comunicari referitoare la activitatea de service

ESD Service nu este responsabil pentru comunicarea cu clientii pe teme referitoare la:

 • Suport in utilizarea echipamentelor sau produselor
 • Specificatii tehnice descrieri sau capacitate tehnice ale produselor

REPARATII IN AFARA GARANTIEI: (OW – OUT OF WARRANTY)

ESD Service realizeaza servicii de reparatie pentru orice produs in afara garantiei, si utilizand piese originale ale producatorilor.

Pentru produsele in afara garantiei nu este necesara insotirea de nici un document, decat mentiunea in scris a defectiunii reclamate ( pentru produsele venite prin curier sau alte cai decat receptiile ESD Service).

Orice reparatie in afara garantiei producatorului este purtatoare de costuri privind piesele schimbate manoperele si transport acolo unde este cazul, , comunicate transparent de ESD Service fiecarui client, inaintea inceperii procesului de reparatie, pe baza unui diagnostic si a unui deviz al lucrarilor de service.

GARANTIILE LUCRARILOR DE SERVICE:

ESD Service garanteaza reparatiile pentru produsele in afara garantiei, astfel:

 • 6 luni pentru piesa de schimb
 • 3 luni pentru manopera

In conditiile intoarcerii in service in termen de 3 luni de zile cu acelasi defect reclamat, ESD Service isi asuma reparatia in garantie a produsului al aceluias defect pentru care a fost adus la prima interventie..

Pentru produsele in afara garantiei In conditiile intoarcerii in service a aceluiasi produs, in perioada de garantie mai sus mentionata, produsul avand un defect diferit fara legatura cu piesa si defectul reclamant anterior, ESD Service nu isi asuma reparatia in garantie, ci aceasta va fi asumata de  de catre proprietarul produsului

TERMENI SI CONDITII GENERALE PENTRU ECHIPAMENTELE AFLATE IN POSTGARANTIE

Conform art. 4 din OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, CLIENTII ( denumiti BENEFICIARI in prezentul contract)  ESD Service sunt informati despre urmatoarele conditii si termeni generali ai produselor in afara perioadei de garantie:

 Articolul 1. Obiectul contractului

1.1. Diagnosticarea si repararea de catre Prestator, la cererea si cu acordul exprimat scris sau verbal al Benficiarului, a echipamentului electronic mentionat in fisa de service, aflat in afara perioadei de garantie.

 Articolul 2. Perioada contractului

2.1.  Perioada contractului se va masura din momentul in care produsul iese in afara garantiei initiale a producatorului astfel: s-a finalizat perioada de garantie a producatorului sau s-a anulat garantia comerciala a producatorului pe o perioada  egala cu durata medie de utilizare a produselor.

2.2. Remedierea echipamentelor se va realiza in centrele de service Electronics Suport Division,  (lista centrelor este diponibila pe esd-rom.ro), telefon 021 326 60 63, e-mail service@esd-rom.ro, avand numar de ordine la Registrul Comertului  J40/1227/2009,  cod fiscal RO25042583 cont bancar RO26PIRB4204721514001000, deschis la Banca PIRAEUS BANK, Beneficiarul va fi informat de rezultatele diagnosticarii tehnice si timpul estimat pentru remedierea defectelor de functionare.

 Articolul 3. Obligatiile partilor

3.1. Beneficiarul:

a) Va furniza Prestatorului toate informatiile referitoare la: starea echipamentului, defectul manifestat, date despre echipament necesare preluarii in service, precum si alte detalii solicitate de catre service despre aparat ;

b) Va utiliza echipamentul strict in scopurile pentru care acesta a fost contruit de catre producator, conform manualului de utilizare si specificatiilor produsului;

c) Va plati catre Prestator taxa de disgnosticare;

d) Va transmite Prestatorului in scris sau verbal acceptul sau refuzul reparatiei in termen de maxim 48 de ore de la solicitarea verbala sau in scris a Prestatorului;

e) Se obliga sa achite contravaloarea reparatiiilor precum si taxele de diagnosticare si transport, cel tarziu la 3 zile de la data la care Beneficiarul a primit factura proforma din partea Prestatorului, prin e-mail;

f)  Orice intarziere de la plata facturii proforme emise va atrage intarzierea reparatiei echipamentului cu un numar egal cu zilele de neplata a sumelor datorate catre Prestator;

3.2. Prestatorul:

a) Va diagnostica echipamentul si ii va transmite Beneficiaruluii in scris sau verbal rezolutia finala a diagnosticului, precum si sumele aferente  de plata ale reparatiei conform diagnosticului transmis;

b) Va repara echipamentul in situatia in care din diagnostic rezulta faptul ca echipamentul este apt pentru reparatie doar cu acordul expres in scris sau verbal al beneficiaului echipamentului si incadrandu-se in sumele de plata communicate catre Beneficiar. Orice modificare a tarifelor se va comunica in maxim 24 de ore de la prima comunicare si se va relua procesul de aprobare a Beneficiarului, avand ca justificare un deviz al diagnosticului si reparatiilor;

c) La cerere va livra beneficiarului, alaturi de echipamentul reparat, si piesa defecta care a fost schimbata pe echipament in masura in care acest lucru este posibil sau se aplica;

d) Va furniza proprietarului un deviz al lucrarilor de service, impreuna cu echipamentul reparat si factura fiscala  detaliata sau bon fiscal aferente platii efectuate de Beneficiar;

e) Nu isi va asuma responsabilitatea pierderii informatiilor persnale sau datelor personale salvate pe echipament si nici nu va fi considerat raspunzatori pentru orice prejudicii create in urma pierderii acestor date; Obligatia Prestatorului se va limita la diagnosticul si reparatia echipamentului;

f) Va solutiona orice situatie conflictuala sau considerata abatere de la conditiile specificate in prezentul contract. Orice plangere sau reclamatie se va trasnmite de catre Beneficar pe adresa service@esd-rom.ro sau prin call center la numarul de telefon +40 21 326 60 63. In urma reclamantiei Beneficiarul va primi un numar unic de sesizare. Beneficiarul va fi contactat de un reprezentant al companiei  in vederea investigarii situatiei, in vederea prezentarii rezolutiei pentru solutionarea cazului pec ale amiabila, in termen de 30 zile calendaristice de la primul contact cu Beneficiarul sau prima inregistrare a reclamantiei.

 Articolul 4. Conditii de plata si pretul contractului

4.1. Beneficiarul va plati Prestatorului, taxa de diagnosticare, precum si taxa reparatiei si transportului echipamentului. Daca interventia este posibila, iar Beneficiarul a comunicat scris sau verbal acordul pentru remedierea echipamentului la pretul comunicat va achita contravaloarea costurilor reparatiei echipamentului si taxa de transport. Benenficiarul nu va achita taxa de diagnosticare in cazul reparatiei efectuate la service-ul ESD.

4.2. In situatia specifica in care Beneficiarul nu este de acord cu reparatia echipamentului  de catre Prestator, acesta va achita taxa de diagnosticare si taxa de transport a echipamentului de la Prestator la adresa specificata de Beneficiar;

4.3. Taxa de evaluare tehnica a echipamentului (diagnostic)  este intre 24-50 lei, in functie de tipul produsului si de procesul de diagnosticare. Preturile vor fi comunicate de catre Prestator prin canalele sale de informare: service@esd-rom.ro, receptiile locatiilor dedicate ale Prestatorului, +40 21 326 60 63.

4.3. Beneficiarul are posibilitatea de a achita taxele specificate astfel: in contul bancar prin OP, in receptiile punctelor de lucru dedicate ale Beneficiarului;

4.4. Pretul va fi constituit din: taxa de diagnosticare, piesa/piese schimbate, manopera, transport(daca este cazul). O factura poate cuprinde toate reperele de mai sus sau parte din ele, in functie de situatie si de tipul reparatiei sau interventiei;

 Articolul 5. Garantie

5.1. Prestatorul asigura o garantie de 6(luni) pentru piesa inlocuita si 3 luni manopera aferenta;

5.3.  Nu se va acorda de catre Prestator garantie si manopera gratuita in conditiile prezentului contract in situatia in care Beneficiarul reclama acelasi defect in termen de 3 luni de zile,  insa in urma diagnosticului, defectul reclamat intevine din alte surse, piese sau lucrari decat cele prestate anterior pentru echipamentul Beneficiarului;

5.4. Valabilitatea conditiilor de garantie pentru lucrarile de service se aplica exclusiv in situatia in care echipamentul a fost utilizat conform manualului de utilizare si doar in scopul pentru care acesta a fost produs;

5.5. In situatia in care defectiunea reclamata a Beneficiarului persista si se constata nereguli in reparatia sau interventia realizata de Prestator, in conditiile legii, Prestatorul il va despagubi pe beneficiar in limitele legii astfel: reparatia in conditiile garantiei ( piesa si manopera), plata transportului produsului de la beneficiar la prestator si retur; diagnosticarea, dar in limitele serviciilor prestate anterior de catre Prestator;

 Articolul 6. Gestionarea si Protectia datelor cu Caracter Personal

6.1. Prestatorul este operator de date cu caracter personal inregistrat la Registrul General al Agentiei Nationale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 28564/25.11.201 5poate aduna si pastra informatii referitoare la persoana de contact/beneficiar. Aceste informatii pot fi folosite pentru a putea contacta Beneficiarul in legatura cu produsele şi serviciile companiei.

6.2. Beneficiarului I se vor asugura de catre prestator exercitarea drepturilor legale ale beneficiarului: dreptul de rectificare, stergere a datelor, obiectii, acces.

6.3. Beneficiarul isi pastreaza dreptul de a fi contactat de catre Prestator, de a  modifica datele cu caracter personal communicate catre Prestator, poate avea dreptul de a-si mentiona acordul sau dezacordul de a fi contactat. Solicitarile de drept ale Beneficiarului vor putea fi communicate prin: e-mail la adresa service@esd-rom.ro, la numarul de telefon +40 21 326 60 63 sau prin notificare scrisa la adresa Bld. Iuliu Maniu nr. 7, sector 6, Bucuresti.

6.4. Datele cu caracter personal se prelucreaza in urmatoarele scopuri: informarea cu privire la comanda efectuata de Beenficiar in cadrul service-ului, informari despre produsele, serviciile sau promotiile realizate de catre Prestator, realizarea rapoartelor statistice, a studiilor privind Beneficiarii sau beneficiarii, sau despre orice alte activitati realizate de catre Prestator.

6.5. Prestatorul nu va comunica spre terti datele cu character personal , cu exceptia partenerilor de servicii de service, de marketing si alte servicii, agreate, cu care exista contracte in acest sens si care se obliga prin acestea sa informeze Beneficarul ori de cate ori este cazul in legatura cu serviciile, ofertele, produsele si promotiile companiei.

6.6. Informatiile cu caracter personal pot fi divulgate catre Politie, instantele judecatoresti sau organele statului abilitate atunci cand legea o impune si exista o cerere legala expresa in acest sens.

Articolul 7. Alte dispozitii

7.1.  Conditiile prezentului contract sunt valabile pe perioada contractului si pentru orice interventie de service a echipamentului. Contractul va inceta, fara alte formalitati prealabile si/sau fara interventia instantei dupa cum urmeaza:

a) prin acordul scris al partilor contractante;

b) odata cu terminarea perioadei de garantie oferita pentru interventia care face obiectul prezentului contract.

7.2. Incetarea prezentului contract nu va avea nici un efect si nu va presupune stingerea de fapt si de drept a obligatiilor deja nascute/ scandente intre parti.

SERVICE IN EXTRAGARANTIE

ESD Service este furnizor de servicii de extragarantie si realizeaza reparatii pentru produsele care au achizitionat extragarantie ESD.

Conditiile de acordare a extragarantiei ESD sunt conforme cu conditiile de acordare a garantiilor  originale ale producatorilor cu urmatoarele exceptii:

 • Accesoriile produselor nu fac obiectul extragarantiei ESD
 • Extragarantia ESD intra in vigoare pentru o perioada de 12 sau 24 de luni de la data expirarii garantiei emise de producator
 • In conditiile anularii garantiei originale a produselor, extragarantia ESD isi va pierde valabilitatea.

ESD Service isi pastreaza, , dreptul de a anula unilateral extragarantia ESD in conditiile .

 • Defectuoasa manipulare a produselor
 • Utilizarea in alte scopuri decat cele pentru care a fost produs
 • Utilizarea software-ului neautorizat de producator
 • Detectarea reparatiilor sau interventiilor neautorizare asupra produsului
 • Utilizarea anterioara extragarantiei a pieselor ne-originale ale producatorilor.

Pentru mai multe detalii asupra reparatiilor in extragarantie ESD contactati +40 21 326 60 63.

ALTE MENTIUNI

Pentru produsele neridicate in 3 luni de la data comunicarii costului de reparatie, a efectuarii reparatiei, de la momentul emiterii facturii / proformei sau a notificarii transmise telefonic, pe e-mail sau SMS, clientul renunta in mod irevocabil si cu titlu gratuit la dreptul de proprietate asupra produsului in favoarea SC Electronics Suport Division SRL.

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

 

Politica Electronics Suport Division  privind protecția datelor cu caracter personal se referă la angajamentul nostru de a păstra confidenţialitatea datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, părților interesate. Prin această politică, asigurăm colectarea, stocarea, gestionarea si ștergerea datelor în mod corect, transparent și cu respectarea drepturilor individuale.

Această politică se adresează tuturor părților (clienți, furnizori, parteneri, angajați, candidați la locul de muncă, etc.) care ne furnizează orice informație cu caracter personal.

Angajații Electronics Suport Division si sucursalele acesteia trebuie să respecte această politică. Contractorii, subcontractorii, consultanții, partenerii și orice altă entitate externă trebuie de asemenea, sa respecte principiile si prevederile acestei politici.

 

Informațiile pe care le colectam

Ca parte a activităților noastre, trebuie să obținem și să procesăm anumite informații cu caracter personal. Aceste informații includ orice date care fac o persoană identificabilă, cum ar fi numele, prenumele, codul numeric personal, adrese, număr de telefon, parolele dispozitivelor,. Compania noastră colectează aceste informații într-un mod transparent și numai cu cooperarea deplină și cunoștințele persoanei vizate. Odată ce aceste informații sunt disponibile, se aplică următoarele reguli. Datele vor fi: exacte și folosite numai în scopuri bine determinate si comunicate, procesate legale de către companie în limitele sale juridice și morale.

Datele cu caracter personal colectate nu vor fi: comunicate informal, nu vor fi stocate pentru mai mult de o anumită perioadă de timp stabilita si comunicata in prealabil, transferate fără acordul persoanei vizate către organizații care nu dispun de politici adecvate de protecție a datelor si distribuită oricărei alte părți decât celei convenite de proprietarul datelor.

Electronics Suport Division, informează persoanele care furnizează date cu caracter personal, despre modul în care se vor procesa datele lor, vor informa aceste persoane despre cine va avea acces la informațiile lor.

 

Utilizarea şi partajarea informaţiilor

Utilizăm informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

 • in scopul prestarii de servicii de reparare a echipamentelor electronice si de comunicatii, echipamente electrocasnice si audio-video, dispozitive mobile si de telecomunicatii;
 • furnizarii de componente si echipamente electronice si de telecomunicatii;
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii;
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale Societatii;
 • in urmatoarele scopuri, toate vizand domeniul de reparare echipamente electronice si de comunicatii , în masura în care aţi fost de acord cu fiecare dintre ele :
 • Furnizarea de informatii cu privire la oferte comerciale   ;
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile Societatii referitor la gradul de satisfactie al clienţilor.         

Este posibil să partajăm informaţiile dvs. cu:

 • partenerii de afaceri – companiile producătorilor de echipamente / dispozitive  pentru care suntem unitate service autorizată;
 • organismele de aplicare a legii – atunci când ni se solicită acest lucru sau pentru protecţia companiei ESD-ROM şi a utilizatorilor săi. 
 • furnizorii de curierat in vederea trimiterii catre dvs a produselor aduse la conformitate;
 • contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (de sisteme IT, consultanti financiari).

Pentru  protejarea acestor date cu caracter personal, suntem hotărâți să: limităm și să monitorizăm accesul la aceste date. In acest sens:

 • elaboram proceduri transparente de colectare a datelor;
 •  instruim angajații privind măsurile de securitate și confidențialitate;
 • luam masuri pentru a avea rețele sigure pentru protejarea datelor online împotriva atacurilor cibernetice;
 • stabilim proceduri clare de raportare a încălcării confidențialității sau a utilizării incorecte a datelor clauzelor contractuale.

 

Durata păstrării

Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Societate pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile Societăţii.

 

Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Astfel, pe lângă drepturile existente în prezent, regăsim şi dreptul la portabilitatea datelor şi pe cel de stergere a datelor. Pe scurt, drepturile pe care le aveţi:

 • Dreptul de acces - înseamnă că aveţi dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul de a retrage:oricând un consimtamânt dat în vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamântul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamântului acordat înainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor - se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie - vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimţământului expres, aveţi dreptul de a vă opune prelucrarii în orice moment.
 • Dreptul la rectificare - se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
 • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneţi prelucrării şi nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informationale.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării - poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Electronics Suport Division S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a depune o plangere - plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta politica sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa contactati ofiterul nostru pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.

Ne puteti contacta:

 • personal la receptiile ESD-ROM sau

 • printr-o cerere trimisa prin posta la Sediul Societatii (la adresa B-dul Decebal, nr.14, sector 3, Bucuresti).